Digitalisation is outsourcing not automation

Most of the everyday digitalisation that we encounter is not actually about automation, but outsourcing.

Instead of having an employee from the train company helping you to buy your ticket, you do it yourself for free (and pay a “booking fee”), in the same way as you search for airlines and hotels for your holiday and scan your grocery yourself at the supermarket. None of these things are about automation or bring any obvious value to you as a customer. You get to do the job for free that someone (with knowledge and experience) would previously get paid to do.

This has been called “shadow work” and is essentially little bits of unpaid work that the respective companies are outsourcing to their customers.

The companies that are taking this “digitalisation” (outsourcing) furthest is of course the internet giants like YouTube, Facebook and Twitter, that make the full transformation of their customers into workers, in the form of producers of all their content, and the user data that they sell to advertisers.

In the wake of the globalisation movement and No Logo, it was a big revelation to me that the advertisement industry often made us into products — like in the case of newspapers, that get their main incomes from corporations buying ads, so what they’re really doing is delivering viewers to those ads.

It’s useful to think about this relation between product > producer > consumer for different companies (what is their main source of income, who is making it and who is paying for it), as it has big implications on how we can assert our rights as individuals versus those companies.

If we’re not consumers, there is no point in talking about boycotts or ethical consumption. If we, on the other hand are workers, like when we upload a video to YouTube, or provide valuable user data by clicking on a video, there are a lot of things we can learn from the labour movement of the last 150 years. Like basic organising, cooperative alternatives, strikes and sabotage.

Brittiska Labour har skapat en ny typ av gräsrotsaktivism med digitala tjänster

I juni är det val i Storbritannien. Labourpartiets gräsrötter har alla odds mot sig, men de har ett hemligt vapen: en sällsynt förmåga att skapa effektiva digitala kampanjverktyg.

Foto av PaulNUK

Kamp för medlemsdemokrati inom Labourpartiet

När Jeremy Corbyn nominerades som partiledarkandidat för brittiska Labourpartiet 2015 var det ingen som trodde att han skulle vinna. Stödet från de andra parlamentsledamöterna var rekordlågt, men han lyckades samla ett brett stöd från nya och gamla medlemmar i partiet och vinna stort.

Sedan dess har en maktkamp rasat mellan partiets elit och dess många medlemmar. Yrkespolitiker har sagt upp sig på löpande band i protest mot Corbyn, och försökt avsätta honom — samtidigt som nya medlemmar rasat in och alla omröstningar gett honom en överväldigande majoritet.

Digitala tjänster som en röd tråd

Något som inte syns mycket utåt, men gått som en röd tråd från partiledarvalet 2015 till den nuvarande valkampanjen är hur Corbyns supportrar utvecklat egna effektiva digitala tjänster.

Det började med en webbtjänst för att ringa och påverka medlemmar inför partiledarvalet, en enkel app som bara gjorde en sak: visade ett telefonnummer i taget, som ingen annan ringt tidigare. Med hjälp av den kunde tusentals medlemmar vara med och påverka valet, utan att det behövdes någon central organisering eller lokaler för telefonvärvning.

Därefter har Peoples Momentum, kampanjen för Corbyn inom Labourpartiet, fortsatt att spotta ur sig tjänster för gräsrotsorganisering: en samåkningstjänst för att få volontärer att åka till kritiska lokalval; en app för att maila till parlamentariker; kampanjverktyg för registrering inför valet.

Inför sitt senaste årsmöte visade Momentum även vilka möjligheter open source-tjänster öppnar för internationellt samarbete. För att hantera motioner från sina medlemmar översatte de och anpassade den webbplattform som används för medborgardemokrati i Madrid och flera andra spanska städer.

Den senaste tjänsten som utvecklats heter My Nearest Marginal och är en enkel webbtjänst för att hitta sin närmaste valkrets där det är jämnt resultat mellan Labour och Tories. Storbritannien, liksom USA, har majoritetsval i enmansvalkretsar. Det innebär att den parlamentsledamot som får majoriteten av rösterna i sin valkrets blir vald till parlamentet. Precis som i USA blir det viktigt att vinna avgörande valkretsar där resultatet står och väger.

Med My Nearest Marginal går det att se vilka aktiviteter som är planerade för varje valkrets, och enkelt organisera samåkning dit.

Effektiv strategi med små medel

Det är flera saker som gör Momentums digitala strategi så effektiv. Det är tydligt att det inte finns någon stor budget att ta av, istället förlitar de sig på enkla och tydliga tjänster som underlättar för medlemmarna. Den gamla programmerardevisen “Make each program do one thing well” märks tydligt i sättet de arbetar. Fascinerande är också hur varje tjänst lyckas distribuera ansvaret för kampanjarbetet mellan så många personer som möjligt, vilket sänker tröskeln för att engagera sig, minskar behovet för anställd personal och skapar nätverkseffekter.

Ben Soffa som utvecklade telefonappen konstaterar i en intervju 2015:

En skillnad [mellan andra kampanjer] och de som är engagerade i Jeremys kampanj, är att folk är vana vid att göra den här sortens kampanjer på en minimal budget … de andra kampanjerna har nog inte den erfarenheten.

Återstår att se hur det går i valet om två veckor. Trots att de knappat in de senaste veckorna ligger Labour fortfarande en bra bit efter regerande Tories. Gräsrotsaktivisterna i partiet har hur som helst visat på ett nytt sätt att bedriva kampanjarbete, som kan vara en inspirationskälla för partier och organisationer i andra länder som tror på aktiv medlemsdemokrati.

Var 2016 året när digitalt deltagande slog igenom?

Det råder ingen tvekan om att 2016 på många sätt var ett dystert år politiskt. Men samtidigt med förvirrade folkomröstningar, personfixerade valkampanjer och ett katastrofalt presidentval hände något annat. Sett i backspegeln kan 2016 ha varit året när nya former för demokratiskt deltagande tog steget från periferin till de stora sammanhangen.

Här är en överblick över vad som hände internationellt 2016 med exempel på användning, initiativ och aktörer inom digitala demokrativerktyg. Den här listan gjordes i november 2016 och är långt ifrån fullständig. Kommentera gärna om vi har missat något viktigt!

Exempel på hur digitala demokrativerktyg används

 • Madrid använder en öppen plattform där medborgare kan debattera, prioritera och ge policyförslag för staden.
 • Podemos, Spaniens tredje största partis, plattform “Plaza Podemos” för att skriva och behandla förslag, har 15 000 aktiva besökare per dag. De använder även apparna Agora Voting och Loomio i stor skala för att diskutera och fatta beslut.
 • Via en mobilanpassad webbapplikation går det att prenumerera på uppdateringar om beslut i Helsingfors.
 • Reykjaviks invånare kan skapa och rösta på förslag till hur stadens budget ska användas i deras närområde. Engagemang belönas med en egen digital valuta som kan användas till offentliga tjänster. 18 miljoner euro har fördelats till olika medborgarförslag sedan 2011 och plattformen används nu även i Estland.
 • Parisborna ger förslag och röstar om 5% av stadens ekonomi i världens största medborgarbudget.
 • Taiwan har framgångsrikt använt plattformen Pol.is för att diskutera en ny alkohollagstiftning, en fråga som lamslog regeringen fram tills att den började använda digitala verktyg.

Intressanta initiativ under 2016

 • Två veckors workshop för Collective Intelligence on Democracy på Prado-museet i Madrid i november.
 • EU-projektet D-CENT har hållit workshops i utveckling av digitala demokrativerktyg i Reykjavik, Helsingfors, Barcelona och Madrid.
 • Konferensen Democratic Cities i Madrid samlade forskare, politiker och aktivister från hela Europa för att utveckla demokratin på stadsnivå.
 • Konferensen Network democracy and new forms of citizen participation hölls i Rom.
 • Decentralizing Democracy on our terms hölls i Amsterdam.
 • Communs — Contribution — Nouvelle puissance publique hölls i Paris.
 • Democracy Hackathon / International Open Data Day ordnade hackathons för att utveckla digitala demokrativerktyg i bland annat Helsingfors.

Aktörer som arbetar aktivt med att utveckla digital demokrati

 • Nesta, Storbritanniens innovationsfond, stödjer och forskar på nya digitala demokratitjänster.
 • D-CENT, EU:s projekt för digital demokrati, har tagit fram flera nya verktyg och skriver studier om tillämpning.
 • Madrid stad, använder framgångsrikt digitala verktyg.
 • Barcelona kommun, använder verktyg för beslutsfattande.
 • Media Lab Prado, museet i Madrid, sponsrar och ordnar utveckling av tjänster.
 • Världsbanken, forskar och publicerar rapporter om digital demokrati.

Övriga som gör undersökningar och stödjer digital demokratiutveckling:

Citizens Foundation, Forum Virium Helsinki, Open Knowledge Foundation, Thoughtworks, Centre d’economie de la Sorbonne.

The perks of being an average coder

I’m not a great coder, I admit it. But the thing is, being average at it has made me really good at taking shortcuts. So I got into content management systems early (SPIP and later Joomla), cause I couldn’t make one myself. And then I found the one with the best dev community (Drupal). It had the most and best written code, so I didn’t have to write it. And when that system got overloaded with super well written code and libraries and plugins, to the point that it was way too hard to configure, I got into easier ways of making websites (Jekyll). I also got really good at finding ready-made digital services and open source systems for clients, so they didn’t have to spend lots of money on custom code. That’s where I am now, and that is why you should probably hire an average coder instead of a really, really good one.

Writing better design briefs with User Stories

The thing about design briefs for web projects is that they can be very detailed and totally make sense for everyone, without being helpful at all for the developer. The briefs that I’ve read often describes features in too much detail, or is set on a specific solution for the design, without defining the actual user need or problem to be solved.

In comes User Stories, a really clever way to define exactly what the users need and why, without makes assumptions about how to make it happen.

User stories are written like this
As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>.

For example
As a user I want to find contact information so that I can get in touch with the organisation.

I have found user stories really helpful, not only in cases of development, but also for design decisions. It is done in a language that the client can understand, and the developer or designer can interpret, without having to read between the lines.

Using Evidence Planning to develop new digital platforms for Friends of the Earth International

Friends of the Earth International (FoEI) came to me recently to develop a new digital platform, in a combined effort to replace an old intranet that no one was using, and finding ways of mobilising members to collaborate and take action.

With member organisation in 75 countries and around 5000 activist groups worldwide, there is clearly a challenge in finding the right tools for the task. I love matching the right digital tools for different tasks, but the big question is always ”will people use it?”. So the whole process will need to be thoroughly based on user needs and expectations in the organisation.

We decided early on to follow the United Nations backed Principles for Digital Development, as they set a framework that I believe most digital projects should follow, and gives both the client and developers a common understanding of the process.

We also narrowed down the scope to initially focus on a Minimal Viable Product (MVP), both in order to focus on the main objectives and maybe more importantly to be able to involve the stakeholders in testing and evaluation the product as early as possible.

I have worked with (my own take on) a method called Effect Mapping for years, and I find it invaluable for understanding the focus, user groups and user needs in a project. The downside of this and a lot of other methods is however that they only focus on the new product. There is always some old system in the background that we are looking to replace. And the limitations or advantages of that system will always effect the expectations for the new project.

Another limitation in only looking at the current project is missing how it is linked to other systems that the organisation use, and how it enhances or interacts with them.

Thanks to the Development Impact and You Toolkit by Nesta I found this awesome workshop exercise called Evidence Planning.
In a really basic template with five fields, you and the client go through what the Key focus of the project is; how it Enhances current systems; Re-uses stuff that is already in use; which tools to Replace and what the Limits of the project is.

This method can be used for a lot of other cases than digital systems, but I found it really useful to quickly get the full picture of where this project fits into the organisations workflow.

In the case of FoEI, we found that we need to enhance internal systems like an Odoo installation that holds lots of organisational data, and the external web that is recruiting new members. By being the middle ground between these two: not for office workers or complete newbies, but people inside the organisation who wants to get more active.

It will re-use and present all the activities that are happening in groups all over the world and give a chance to share all those stories. And the systems that it is looking to replace are the intranet and it’s document repository, and possibly systems for internal communication, like email lists.

Thanks to this I now have a better grasp of where this project fits in and what the expectations from the organisation might be.

Looking ahead, we will work with User Stories to get all the details about what we want to get out of this, or these, new platforms.